YARATICI DRAMA / dOĞAÇLAMA LİDERİ / AKADEMİK DANIŞMAN

erdem erem

Erdem Erem, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. Akabinde Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü EPÖ-Yaratıcı Drama Yüksek Lisans programını 2005 yılında tamamlamıştır.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde 2005 yılından bu yana öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, “Öğretmen Adaylarının Seçmeli Müze Eğitimi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” adlı tez ile ikinci yüksek lisans eğitimine de devam etmektedir.

 Tiyatrohane’de yaratıcı dramagenç drama, oyuncu/oyuncu adayları için doğaçlama tiyatro dersleri vermektedir. “Doğaçhane Doğaçlama Tiyatro Topluluğu”nun koordinatörlüğünü de Başak Fındıkçıoğlu ile paylaşmaktır.

erdem erem

2007’de İzmir Çağdaş Drama Derneği’nin kuruculuğunu üstlenmiş ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devam ettirmektedir. 

Çeşitli özel şirketlerde, devlet okulları ve özel okullarda; yaratıcı drama, empati, etkili iletişim, takımdaşlık, yaratıcılık, beden dili, müze eğitimi gibi alanlarda eğitimler vermiştir.

Birçok bilimsel ve sanatsal içerikli ulusal-uluslararası projelerde, festivallerde, seminer ve konferanslarda; konuşmacı, koordinatörlük, oyunculuk, yönetmenlik, jüri üyeliği ve danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası kitaplarda çeşitli bölümler yazmış, makale ve bildirilere sahiptir.

Ayrıca; (Bu bölümde bazı kurum ve kuruluşların adları etik gereği verilmemiştir)

 • MEB öğretmenleri ve özel okul öğretmenleriyle uzmanlık alanlarına ilişkin 500’ün üstünde seminer, konferans, söyleşi ve kurs vermiştir.
 • Çeşitli devlet kurumlarında (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, çeşitli üniversiteler, kurum/kuruluşların kariyer günleri vb.) 
 • Sivil toplum kuruluşları (Çağdaş Drama Derneği, Tema, Çocuk Müzeleri Derneği, EÇEV, TEGV, ÇYDD, Rotary, Lions, Soroptimist, Rotaract, Atatürkçü Düşünce Derneği vb.) 
 • Özel kurum/kuruluşlarda (Ege İhracatçılar Birliği, VESTEL, BOSH, Kemalpaşa İnsan Kaynakları Topluluğu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, Yem-Vit, Polen Tohumculuk vb.), hizmet içi eğitimler (Drama, Yaratıcılık, Empati, Liderlik, Beden Dili, Diksiyon, Etkili İletişim Yolları, Satış Teknikleri, İş Güvenliği ve Takımdaşlık vb.)

Çalıştığı Alanlar

 • Yaratıcı Drama
 • İnformal Eğitim Ortamlarında Eğitim Uygulamaları/Müze, Marka, Şirket, Dış alan
 •  Yaratıcılık 
 • Beden dili 
 • Etkili iletişim yöntemleri
 • Takımdaşlık çalışmaları
 • Oyun Öğretimi 
 • Müze Eğitbilimi/Pedagojisi
 • Sanatlar Eğitimi Kuramları ve Akımları

Verdiği Akademik Dersler

 • Drama
 • Beden Dili ve Diksiyon
 • Etkili İletişim
 • Yaratıcılık
 • Sanat Eğitimi ve Kuramları
 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Müze Eğitbilimi/Pedagojisi

Halen Çalıştığı/Danışmanlık Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar

 • Ege Üniversitesi (kadrolu öğretim elemanı) - Öğretim Görevlisi
 • EGESEM (Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) - Eğitmen
 • EGEÇEM (Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi) - Eğitmen/Eğitim Danışma Kurulu Üyesi
 • Tiyatrohane - Eğitmen, Şirket Eğitmeni, Eğitim, Drama ve Doğaçlama Tiyatro Danışmanı

Profesyonel Sanat Geçmişi

Birçok bilimsel ve sanatsal içerikli ulusal/uluslararası projelerde, festivallerde, seminer ve konferanslarda; konuşmacı, koordinatörlük, oyunculuk, yönetmenlik, jüri üyeliği ve danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. 

1999 yılından beri birçok oyunda oyunculuk yapmıştır. 2005 yılında kendi tiyatro grubunu kurmuş ve doğaçlama tiyatro yöntemleriyle (Forum tiyatro, görünmez tiyatro vb.) toplam 20 oyun yönetmiştir. Halen “DOĞAÇHANE Doğaçlama Tiyatro Topluluğu”nun bünyesinde kısa ve uzun form doğaçlama gösterileri yapmakta ve eş-koordinatörlüğünü üstlenmektedir.