YARATICI DRAMA & dOĞAÇLAMA LİDERİ/ AKADEMİK DANIŞMAN

 

Erdem Erem, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. Akabinde Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü EPÖ-Yaratıcı Drama Yüksek Lisans programını 2005 yılında tamamlamıştır.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde 2005 yılından bu yana öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda, “Öğretmen Adaylarının Seçmeli Müze Eğitimi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” adlı tez ile ikinci yüksek lisans eğitimine de devam etmektedir.

 Tiyatrohane’de yaratıcı drama, genç drama, oyuncu/oyuncu adayları için doğaçlama tiyatro dersleri vermektedir. “Doğaçhane Doğaçlama Tiyatro Topluluğu”nun koordinatörlüğünü de Başak Fındıkçıoğlu ile paylaşmaktır.

2007’de İzmir Çağdaş Drama Derneği’nin kuruculuğunu üstlenmiş ve iki dönem yöneticilik görevini üstlenmiştir. Çeşitli özel şirketlerde, devlet okulları ve özel okullarda; yaratıcı drama, empati, etkili iletişim, takımdaşlık, yaratıcılık, beden dili, müze eğitimi gibi alanlarda eğitimler vermiştir.

Birçok bilimsel ve sanatsal içerikli ulusal-uluslararası projelerde, festivallerde, seminer ve konferanslarda; konuşmacı, koordinatörlük, oyunculuk, yönetmenlik, jüri üyeliği ve danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası kitaplarda çeşitli bölümler yazmış, makale ve bildirilere sahiptir.

Ayrıca; (Bu bölümde bazı kurum ve kuruluşların adları etik gereği verilmemiştir)

 • MEB öğretmenleri ve özel okul öğretmenleriyle uzmanlık alanlarına ilişkin 500’ün üstünde seminer, konferans, söyleşi ve kurslar vermiştir.
 • Çeşitli devlet kurumlarında (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, çeşitli üniversiteler, kurum/kuruluşların kariyer günleri vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (Çağdaş Drama Derneği, Tema, Çocuk Müzeleri Derneği, EÇEV, TEGV, ÇYDD, Rotary, Lions, Soroptimist, Rotaract, Atatürkçü Düşünce Derneği vb.)
 • Özel kurum/kuruluşlarda (HRM Danışmanlık, Parantez Eğitim ve Danışmanlık, Atalante Danışmanlık, Ege İhracatçılar Birliği, VESTEL, Kemalpaşa İnsan Kaynakları Topluluğu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, Yem-Vit, Polen Tohumculuk vb.), hizmet içi eğitimler (Drama, Yaratıcılık, Empati, Liderlik, Beden Dili, Diksiyon, Etkili İletişim Yolları, Satış Teknikleri, İş Güvenliği ve Takımdaşlık vb.)

Çalıştığı Alanlar

 • Yaratıcı Drama
 • İnformal Eğitim Ortamlarında Eğitim Uygulamaları/Müze, Marka, Şirket, Dış alan
 •  Yaratıcılık
 • Beden dili
 • Etkili iletişim yöntemleri
 • Takımdaşlık çalışmaları
 • Oyun Öğretimi
 • Müze Eğitbilimi/Pedagojisi
 • Sanatlar Eğitimi Kuramları ve Akımları

Verdiği Akademik Dersler

 • Drama
 • Beden Dili ve Diksiyon
 • Etkili İletişim
 • Yaratıcılık
 • Sanat Eğitimi ve Kuramları
 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
 • Müze Eğitbilimi/Pedagojisi

Halen Çalıştığı/Danışmanlık Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar

 • Ege Üniversitesi (kadrolu öğretim elemanı) - Öğretim Görevlisi
 • EGESEM (Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) - Eğitmen
 • EGEÇEM (Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi) - Eğitmen/Eğitim Danışma Kurulu Üyesi
 • Tiyatrohane - Eğitmen, Şirket Eğitmeni, Eğitim, Drama ve Doğaçlama Tiyatro Danışmanı

Katıldığı Projeler (Tübitak-AB vb.) 

DPT - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Gençlik Projeleri Eylem 1.2 Projesi Kapsamında - KİMSED - Kimsesiz Çocuklarla Yaratıcı Drama ve Sosyal Farkındalık Projesi, Buca Kız Yetiştirme Yurdu, 03 Ekim 2007 - 30 Mayıs 2008, Proje yürütücülüğü ve koçluğu

 “İki Yaşamlıların Gizemli Dünyası” Ege Üni. TÜBİTAK - BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ – 4004, Eylül 2011, Proje Eğitmeni

MOBİLYO - Ege Üni. TÜBİTAK - BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ - 4004, Eylül 2012, Proje Eğitmeni

Erciyes Üni. Tübitak Lisans ve Lisans öncesi Öğretmen ve Öğrencilere yönelik Bilimsel Etkinlik DP. 2229 Fen-Drama: Fen Bilgisi Eğitiminde Drama Yönteminin Uygulanması, Ocak 2013, Proje Eğitmeni

MOBİLYO - Ege Üni. TÜBİTAK - BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ - 4004, Eylül 2013, Proje Eğitmeni

2014 GMKA “Bilsem’de Yaratıcılık Günleri” Balıkesir Bilsem, Proje Eğitmeni ve Çağrılı Konuşmacı

Diğer Projeler

2004 Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık Projesi, Ankara Üniversitesi (Kapalı Proje), Ankara

2005 Sokakta Yaşayan Çocukların Toplumdaki Yeri ve Farkındalığı Projesi (STK-Kapalı Proje), Ankara

2009 Buca Tutuk Evi - Tutukluların İletişimi Projesi (Türkiye Soroptimistler Kulüpleri Federasyonu - İzmir Kulübü), İzmir

2007-2009 Çocuklar Müzede-Müzede Yaratıcı Drama (Çağdaş Drama Derneği), Proje Koordinatörü, İzmir

2005-2011 Çağdaş Drama Derneğinde birçok bitirme projesinde danışmanlık ve jüri üyelikleri

Profesyonel Sanat Geçmişi

Birçok bilimsel ve sanatsal içerikli ulusal/uluslararası projelerde, festivallerde, seminer ve konferanslarda; konuşmacı, koordinatörlük, oyunculuk, yönetmenlik, jüri üyeliği ve danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. 

1999 yılından beri birçok oyunda oyunculuk yapmıştır. 2005 yılında kendi tiyatro grubunu kurmuş ve doğaçlama tiyatro yöntemleriyle (Forum tiyatro, görünmez tiyatro vb.) toplam 18 oyun yönetmiştir. Halen “DOĞAÇHANE Doğaçlama Tiyatro Topluluğu”nun bünyesinde kısa ve uzun form doğaçlama gösterileri yapmakta ve eş-koordinatörlüğünü üstlenmektedir.